Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2016.01.01.- )
1 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek biztosítása, kiszállítással Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-00176/2016 2016.01.04 2016.02.22 "FAL-CO 7 Takarítószolgálat" Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 31/B.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
2 FESZOFE Nonprofit Kft. számára köz- és hajléktalan foglalkoztatással kapcsolatos egyedi védõruházat beszerzése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.01.04 2016.02.22 Zebrek M Kft. (1095 Bp. Mester u. 33-35.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
3 Budapest, IX. kerület Tûzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2016.01.05 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult '
4 Ferencváros címû kerületi újság nyomdai elkészítése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-00418/2016 2016.01.12 igen 2016.03.01 Pannónia Nyomda Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 16.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
5 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítása és hulladékgyûjtõ edények és szelektív hulladékgyûjtõk mosása, kihelyezése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.01.15 2016.02.15 1. rész: Majorosné Tatár Marianna e.v. (1213 Budapest, Mária királyné u. 3.), 2. rész: Ingatlan Universum Kft. (1094 Budapest, Berenczey u. 3. fszt. 2.), 3. rész: Ingatlan Universum Kft. (1094 Budapest, Berenczey u. 3. fszt. 2.), 4. rész: Verlater Kft. (2181 Iklad, Szabadság u. 183.), 5. rész: LAK-RENC-BAU Kft. (1201 Budapest, Baross u. 105. fszt. 8.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
6 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata területén lévõ utak karbantartási (kátyúzási) feladatainak elvégzése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.02.17 2016.03.16 PARK-TÉR Útépítõ és Fenntartó Bt. (1048 Budapest, Falemez u. 11. fszt. 2.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ igen 2016.10.31 2016.12.02 75.000.000
7 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözõrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-01279/2016 2016.02.17 2016.03.29 BOROKA98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
8 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történõ személyszállítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-01611/2016 2016.03.01 A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult '
9 Budapest IX. kerület Haller utca 54. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.02.26 2016.03.16 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
10 Budapest IX. kerület Üllõi út 85. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.02.26 2016.03.16 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
11 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ parkokban és közterületeken, fásszárú növények gondozási feladatainak elvégzése, gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-01597/2016 2016.02.29 2016.04.12 Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (vezetõ cég) (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.); Garden Fasorfenntartó Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.); Park-Komplex Kft. (2461 Tárnok, Sport u. 6.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
12 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltett intézmények részére földgáz beszerzés "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás(Kbt. 81. §)" 2016.02.25 2016.06.17 FÕGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
13 Osteodenzitometriás Laboratórium mûködtetése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-3254/2016 TED 2016/S 066-114099 2016.03.04 2016.05.19 CX MEDICAL Kft. (1146 Budapest, Szabó József 12.) FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
14 Budapest IX. kerület Bakáts tér 14. sz. alatti Budapest Fõváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatali épület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.03.17 2016.03.25 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
15 Budapest, IX. kerület Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola számára és a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium számára közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
16 Budapest, IX. kerület Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola, Napfény Óvoda, Ugrifüles Óvoda, Epres Óvoda, Méhecske Óvoda számára közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
17 Budapest, IX. kerület Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, József Attila Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Molnár Ferenc Általános Iskola számára közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
18 Budapest, IX. kerület Kicsi Bocs Óvoda ,a Csudafa Óvoda és a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
19 Budapest, IX. kerület Csicsergõ Óvoda, a Kerekerdõ Óvoda és a Liliom Óvoda számára közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
20 Budapest, IX. kerület Leövey Klára Gimnázium és a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnáziumban közétkeztetés biztosítása "Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §)" 2016.03.24 igen A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
21 Budapest VIII.-IX. kerületi 24 órás kijáró és ambuláns felnõtt háziorvosi ügyelet ellátása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-02483/2016 2016.04.05 A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
22 Villamos energia beszerzése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-02169/2016 2016.03.23 2016.05.10 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
23 FESZ Kft. teljes mûszerparkjának rendszeres karbantartása, felülvizsgálatok elvégzése, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, illetve egyéb mûszerek kalibrálása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.03.29 2016.04.27 Quantum Hospital Karbantartó és Üzemeltetõ Kft. (1126 Budapest, Istenhegyi út 4/f.) FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
24 Budapest IX. kerület Haller u. 27. sz. alatti Ferencvárosi Mûvelõdési Központ épületének kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.03.30 2016.04.06 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
25 Budapest IX. kerület, Ferenc tér felújítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.04.06 2016.05.18 PARK-TÉR Útépítõ és Fenntartó Bt (1048 Budapest, Falemez utca 11. fszt. 2.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
26 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történõ személyszállítása II. Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-02786/2016 2016.04.12 2016.05.31 2. rész: Inter Travel Kft. (8142 Úrhida, Gránit u. 13. 1. ép.), 1., 3. rész: eredménytelen FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
27 Traktor beszerzés Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.04.21 2016.05.19 Erdõgépker Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András u. 49.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
28 Budapest IX. kerület, Kén u. 3. sz. alatti IV. sz. lakóépület bontása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.05.18 2016.07.05 LAK-VAR BAU Bt. (1085 Bp., József krt. 69.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ igen 2016.08.25 2016.09.13 47.159.100
29 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok õrzése Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás KÉ-4782/2016 KBE-03389/2016 2016.04.11 2016.08.30 "Árgus Security Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 7-9.)" Ferencvárosi Közterület-felügyelet
30 Budapest VIII.-IX. kerületi központi felnõtt 24 órás kijáró és ambuláns háziorvosi ügyelet ellátása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-03735/2016 2016.05.09 2016.07.01 Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
31 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történõ személyszállítása III. Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-04334/2016 2016.05.25 2016.07.11 Levissimo Kft. (1031 Budapest, Ringató u 16.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
32 FESZ Kft. részére földgáz beszerzés Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.06.03 2016.08.02 E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
33 Budapest, IX. kerület Tûzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása II. Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 2016.06.20 2016.09.06 "Tûzoltó 2016 Konzorcium(1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) Tagok: ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), Szabados és Társa Kft. (1212 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 146. 4. em. 405.)" Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
34 Budapest IX. kerület Koppány u. 3. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.06.21 2016.06.30 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
35 Komposztforgató berendezés beszerzése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.06.21 2016.07.18 ERDÕGÉPKER Vállalkozó és Kereskedõ Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András u 49.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
36 Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történõ közétkeztetés biztosítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint A közbeszerzési eljárás visszavonásra került '
37 Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskolákban végzendõ takarítási feladatok ellátása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.07.07 2016.08.05 „FAL-CO 7 Takarítószolgálat” Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 31/b.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
38 Budapest IX. Erkel u. 13./a. IV. em. 1. sz. alatti lakás, Budapest IX. Telepy u. 34. II. em. 32. sz. alatti lakás, Budapest IX. Pipa u. 4. fszt. orvosi rendelõ, Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. Eötvös Lóránd Fizikai Társulat kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.07.14 2016.07.25 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
39 Budapest IX. kerület, Kén u. 3. sz. alatti I. sz. lakóépület bontása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.07.19 2016.09.08 LAK-VAR-BAU Bt. (1085 Budapest, József krt. 69.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ igen 2016.10.07 2016.10.26 47.186.449
40 Budapest IX. kerület közterületein lévõ játszótereken elhelyezett játszóeszközök karbantartása, eszközök javítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.07.15 2016.08.30 "KOMPKEN Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1223 Budapest, Gyep tér 2.)" Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
41 Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történõ közétkeztetés biztosítása I. rész Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-9190/2016 TED 2016/S 153-277287 2016.07.21 2016.09.30 BB Gastro Vitál Kft. (1145 Budapest, Variházy Oszkár utca 7-9. II. em. 1.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
42 Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történõ közétkeztetés biztosítása II. rész Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-9192/2016 TED 2016/S 153-277288 2016.07.21 2016.09.30 BB Gastro Vitál Kft. (1145 Budapest, Variházy Oszkár utca 7-9. II. em. 1.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
43 Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történõ közétkeztetés biztosítása III. rész Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-9193/2016 TED 2016/S 153-277290 2016.07.21 2016.09.30 BB Gastro Vitál Kft. (1145 Budapest, Variházy Oszkár utca 7-9. II. em. 1.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
44 Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történõ közétkeztetés biztosítása IV. rész Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-9194/2016 TED 2016/S 153-277289 2016.07.21 2016.09.30 ELAMEN Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
45 József Attila lakótelepi Nagyjátszó- és pihenõpark fejlesztése és egy mini Kresz park megvalósítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.08.11 2016.10.13 PARK CENTRUM Kft. (4481 Nyíregyháza, Templom utca 19.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
46 Budapest IX. Boráros tér 2. I. em. 5. sz. alatti lakás, Budapest IX. Bakáts u. 8. I. em. 8. sz. alatti iroda, Budapest IX. Bakáts tér 12. sz. alatti iskola kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.07.29 2016.08.23 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
47 A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények vagyonvédelmének biztosítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.08.11 2016.09.13 Car-Security Kft. (1086 Budapest, Luther utca 4-6. 13.) FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
48 Budapest IX. kerület Epreserdõ u. 10. sz. alatti Epres Óvoda épületének energetikai felújítása- „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” címû KEHOP 5.2.9 pályázat (hõszigetelés, lapostetõ szigetelés, nyílászáró csere, napelemes rendszer elhelyezése) Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-08346/2016 2016.08.24 Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
49 Budapest IX. kerület, Mester utca 45. sz. alatti FESZ KNP Kft. épületének energetikai felújítása – „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” címû KEHOP 5.2.9. pályázat (hõszigetelés, nyílászárócsere, napelemes rendszer elhelyezése, kazáncsere Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel KBE-07704/2016 2016.08.24 Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
50 Keretszerzõdés épületek és lakások karbantartási, javítási munkálatainak elvégzésére Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.09.22 2016.11.04 Fépkar Kft. (1091 Budapest, Mihálkovics utca 14.), V-Vill Plusz Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.), EL-COPY EXPRESS Kft. (2724 Újlengyel, Petõfi Sándor utca 48.) FEV IX. Zrt. - Nyertes Ajánlattevõ
51 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat területén utak karbantartási (kátyúzási) feladatainak elvégzése II. Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.10.10 2016.10.28 PARK-TÉR Bt. (1048 Budapest, Falemez u. 11. fszt. 2.) FESZOFE Kft. - Nyertes Ajánlattevõ
52 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet székhelyén takarítási szolgáltatás ellátása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.10.24 2016.11.30 Verlater Kft. (2181 Iklad Szabadság utca 183) Közterület-felügyelet - Nyertes Ajánlattevõ
53 Budapest IX. Márton u. 8/a. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.11.09 2016.11.18 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
54 Budapest IX. Márton u. 8/b. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.11.09 2016.11.18 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
55 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére karbantartási anyagok beszerzése szerzõdéskötéstõl számított egy éves idõtartamra Az eljárás nem indult el '
56 Budapest Fõváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal takarítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.11.29 2016.12.30 Verlater Kft. (2181 Iklad Szabadság utca 183) PH - Nyertes Ajánlattevõ
57 1237 Budapest, Vizisport u. 60. sz. alatt lévõ ingatlannal kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.11.29 2016.12.28 Ráday-Lónyay Kft.(1093 Budapest, Csarnok tér 3-4 fszt 2) FEV IX. Zrt. - Nyertes Ajánlattevõ
58 Budapest, IX. kerület Tûzoltó u. 33/b. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint KÉ-14390/2016 2016.11.14 2017.03.21 Szabados és Társa Kft. (1212 Budapest, Rákóczi Ferenc u 146. 4. em. 405.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
59 Térfelügyeleti kamera rendszer bõvítése és fejlesztése Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel 2016.11.28 2017.01.05 M.B.V Kft. (1103 Budapest , Gergely utca 35/G) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
60 Budapest IX. Lenhossék u. 12. fszt. 2. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.11.23 2016.11.30 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ
61 Budapest IX. Lónyay u. 19. sz. alatti Orvosi Rendelõ kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2016.11.28 2016.12.08 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Ferencváros Önk. - Nyertes Ajánlattevõ