Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2018.01.01.- )
1 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítása, hulladékgyûjtõ edények és szelektív hulladékgyûjtõk mosása, kihelyezése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00775/2018 2018.01.26 2018.03.20 1. rész: Majorosné Tatár Marianna ev. (1213 Budapest, Mária királyné útja 3.); 2. rész: Ingatlan Universum Kft. (1094 Budapest, Berzenczey u. 3. fsz. 2.); 3. rész: EV-PE-Zalán 2012 Kft. (1095 Budapest, Mester u. 54.); 4. rész: Verlater Kft. (2181 Iklad, Szabadság u. 183.); 5. rész: eredménytelen FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
2 1097 Budapest, Illatos út 3-5. (hrsz: 38207/9) szám alatti területen új munkaerõpiaci mobilitást elõsegítõ munkásszállás építése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00811/2018 2018.01.29 Az eljárás visszavonásra került.'
3 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözõrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-01021/2018 2018.02.01 2018.03.23 Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
4 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ parkokban és közterületeken, fásszárú növények gondozási feladatainak elvégzése, gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-01785/2018 2018.02.21 2018.04.23 Közös ajánlattevõk: Garden Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.), Garden Fasorfenntartó Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.), Park-Komplex Kft. (2461 Tárnok, Sport u. 6.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
5 „Épületek energetikai felújítása két helyszínen”(1. rész: Budapest IX. kerület, Mester utca 45. sz. alatti FESZ KNP Kft. épületének energetikai felújítása, 2. rész: Budapest IX. kerület Epreserdõ u. 10. sz. alatti Epres Óvoda épületének energetikai felújítása) Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-9052/2018 2018.02.22 1. rész: 2018.05.22, 2. rész: 2018.05.14 1. rész: B&G Építõ és Üzemeltetõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38.); 2 rész: Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán u. 27/A.) Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
6 Keretszerzõdés épületek és lakások karbantartási, hibaelhárítási munkálatainak elvégzésére Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-6655/2018 2018.03.06 2018.04.04 Fépkar Kft. (1091 Budapest, Mihálkovics u. 14.) FEV IX. - Nyertes ajánlattevõ
7 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlanok takarítása, hulladék gyûjtõ edények és szelektív hulladékgyûjtõk mosása, kihelyezése 5. rész Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-03747/2018 2018.04.03 2018.05.31 Class Földgép Kft. (1077 Budapest, Rottenbiller u. 44. fsz. 8.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
8 Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (I.csomag) Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KÉ-11168/2018; EKR000075712018 2018.05.02 2018.06.25 PARK CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4481 Nyíregyháza, Templom utca 19.) Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
9 Új munkaerõpiaci mobilitást elõsegítõ munkásszállás építése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000084862018 2018.05.04 2018.09.03 M és M Építõipari Szolgáltató Kft. (2085 Pilisvörösvár Zöldfa Utca 1) Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
10 Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (II.csomag) - Ferencvárosi Mûvelõdési Központ Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000133632018 2018.05.17 2018.07.20 " VERLATER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelõsségû társaság 2181 Iklad, Szabadság út 183." Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
11 Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (III.csomag) - Szivárvány Gondozási Központ; Dési Huber Mûv.Ház; Fehérholló Bölcsõde, Gyermekek Átmeneti Otthona Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000133872018 2018.05.17 2018.07.20 "Preciz" Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1094 Budapest, Tompa u 15/B. fszt. 1. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
12 Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (IV.csomag) – Pöttyös Bölcsõde Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000211022018 2018.06.06 2018.07.20 "Preciz" Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1094 Budapest, Tompa u 15/B. fszt. 1. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
13 Direkt digitális röntgen beszerzése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000256182018 2018.06.15 Az eljárás visszavonásra került '
14 Budapest IX. Kerület gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása II. Kbt. Második része, uniós eljárásrend szerinti - a Kbt. 81. §-ban foglaltak alapján - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000266642018; TED 2018/S 124-282253 2018.06.15 Park-Komplex Kertészeti Kft., 2461 Tárnok, Sport Utca 6. FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
15 Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (V.csomag) – Napfény Óvoda Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000307392018 2018.06.25 2018.07.30 E-Builder Kft. 1094 Budapest, Páva u. 32/B II/12. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
16 Budapest IX. Balázs Béla u. 13. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás EKR000477592018 2018.07.27 2018.11.08 ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146) és Szabados És Társa Kft. (1212 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 146. 4. em. 405) mint közös ajánlattev?k BB 2018 Konzorcium néven Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
17 „Budapest IX. kerület MÁV lakótelep új vízbekötés létesítése” Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás EKR000579612018 2018.08.01 2018.10.17 Geokontakt Kft. 1033 Budapest, Akác köz 1. 9. em. 25. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
18 Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése egy éves idõtartamra. Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás EKR000496652018 2018.07.31 2018.09.28 E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1134 Budapest, Váci út 17. FIÜK - Nyertes ajánlattevõ
19 Budapest, IX. kerület öt helyszínt érintõ közvilágítás fejlesztés Kbt. Harmadik Része, nemzeti eljárásrend 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás EKR000646132018 2018.08.28 2019.01.11 Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1222 Budapest, Fonó u. 2-6. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
20 Bp., IX. ker. Aszód utcai telepek közvilágítás létesítése Kbt. Harmadik Része, nemzeti eljárásrend 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás EKR000646202018 2018.08.28 2019.01.29 Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1031 Budapest Ringató Utca 16. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
21 FIÜK - személyszállítás Napfény Óvoda részére Összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt közbeszerzési eljárás - 113.§ EKR000607122018 2018.08.29 2018.10.30 Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1031 Budapest Ringató Utca 16. FIÜK - Nyertes ajánlattevõ
22 Direkt digitális röntgen beszerzése II. Összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt közbeszerzési eljárás - 113.§ EKR000626282018 2018.09.04 2018.11.12 MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1224 Budapest, XIV. utca 37. FESZ - Nyertes Ajánlattevõ
23 Térfelügyeleti kamerarendszer bõvítése és fejlesztése Összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt közbeszerzési eljárás - 113.§ EKR000650782018 2018.09.06 2018.10.30 M.B.V. Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Gergely utca 35/G A.lház Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
24 Ferencváros címû kerületi újság nyomdai elkészítése Összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt közbeszerzési eljárás - 113.§ EKR000660622018 2018.09.10 Az eljárás visszavonásra került'
25 Budapest, IX.ker. Ferencváros 2018. évi karácsonyi díszkivilágítása Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt eljárás EKR000789392018 2018.10.08 2018.11.20 BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Önkormányzat - Nyertes ajánlattev?
26 Játszóeszközök karbantartása Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt eljárás EKR000802772018 2018.10.08 2018.12.15 Kompken Hungary Kft. 1223 Budapest, Gyep tér 2. Önkormányzat - Nyertes ajánlattev?
27 Napfény udvar átalakítás I. ütem Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás EKR000845562018 2018.10.16 2018.12.15 PARK-TÉR Útépít? és Fenntartó Bt. 1048 Budapest Falemez utca 11. fszt. 2. Önkormányzat - Nyertes ajánlattev?
28 Ferencváros cím? kerületi újság nyomdai elkészítése II. Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt eljárás EKR000899602018 2018.10.30 2019.01.22 Alföldi Nyomda Zrt. 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. Önkormányzat - Nyertes ajánlattev?
29 Budapest F?város IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal telephelyein végzend? takarítási feladatok ellátása Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt eljárás EKR000921752018 2018.11.08 2019.01.22 VERLATER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 2181 Iklad, Szabadság út 183. Polgármesteri Hivatal - Nyertes ajánlattev?
30 Útfelújítások 2018. Kbt. Harmadik Része, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás EKR000943802018 2018.11.09 2019.01.14 Polzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft. 1112 Budapest, Repülőtéri út 4. Önkormányzat - Nyertes ajánlattev?
31 Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek biztosítása, kiszállítással Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt eljárás EKR001113992018 2018.12.10 2019. FIÜK - Nyertes ajánlattev? FIÜK - Nyertes ajánlattev?