»Történet

Cégalapítás, alapításkori tevékenység végzése 2010-ig

Magyarországon elsőként Budapesten, a Ferencvárosban alakult meg francia minta szerint SEM IX. néven vegyes gazdasági társaság, melynek tulajdonosai voltak: a kerületi önkormányzat (51%), az OTP (24,5%) és a francia CDC (24,5%).

Az 1992. február 22-én aláírt Alapító Okirat szerint a Társaság legfőbb feladata városfejlesztési akciók indítása és irányítása Ferencváros területén.

A francia SEM-ek (Société d’Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) mintájára létrehozott társaság a városfejlesztési akciókat a Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából és számlájára bonyolította le, koncepciója: közterületek feljavítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása, parkolási lehetőségek biztosítása, zöldterületek kiépítése.

A Ferencvárosi Önkormányzat döntése alapján a kijelölt akcióterületen belül (Ferenc krt. – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) található üres, ill. bontással üressé tehető telkek kerültek értékesítésre a SEM IX. Zrt. által, az ebből befolyó bevételek pedig a városrendezési munkák költségeit fedezték. A jogelőd társaság tulajdonosi összetétele több alkalommal változott (Ferencvárosi Önkormányzat, Városfejlesztés Zrt., OTP Bank Nyrt.).

Egyszemélyes tulajdonossá válás, új vagyonkezelési modell, a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadása

2010 október 6-án Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megvásárolta a Városfejlesztés Zrt. tulajdonában lévő részvényeket, így a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. egyszemélyes tulajdonosává vált, majd 2010. decemberében a tulajdonos a SEM IX. Zrt. feltőkésítéséről döntött a társaság bázisán központosítottabb feladatellátást és az erősebb tulajdonosi kontroll kialakítását is elősegítve

A döntés nyomán 2011-ben a SEM IX. Zrt. átvette az Önkormányzattól a kerületi közbeszerzések lebonyolítását, majd a központosítás újabb lépéseiként a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadását követően a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálása is megtörtént a SEM IX. Zrt.-be.

Ezekkel a feladatátadásokat kísérő cégjogi lépésekkel, lényegében egy új vagyonkezelői modell kiépítésével – a társaság által ellátott kerületi városfejlesztési és közbeszerzési feladatok kiegészültek a vagyonkezeléssel/bérleményüzemeltetéssel is – hatékonyabb, átláthatóbb és erősebb tulajdonosi kontrollt biztosító működtetést sikerült megvalósítani.

Cégnévváltozás

Az 1992-es elnevezés – (Société d’Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) már az eredeti tulajdonosok kiválásakor sem volt időszerű – a feladatbővüléssel azonban a Társaság sokkal közelebb került a kerület lakosságához, kiemelt ügyfélkapcsolati feladatok váltak mindennapi feladataivá, amihez elengedhetetlenné vált egy könnyebben beazonosítható, kevésbé félreérthető és egyszerűbben megjegyezhető cég elnevezés.

Ennek megfelelően a Társaság cégneve 2012. májustól FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-re (rövidített neve pedig a FEV IX. Zrt.-re) változott.

Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 189/2015.(V.21.) számú határozatával úgy döntött, hogy kiegészíti az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egységes irányítását a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bázisán, és ezzel a döntéssel a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadt a FEV IX. Zrt.-be, majd a továbbiakban egységes társaságként működnek tovább. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a beolvadást 2015. szeptember 8-i fordulónappal jegyezte be.

Városfejlesztési, város-rehabilitációs sikerek, elismerések:

1995. az Év lakóháza cím

1996. Magyar Urbanisztikai Társaságtól Hild érem

1997. Országos ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton 1. díj és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíja

1998. FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának I. díja

2015. FIABCI nívódíj pályázaton a IX. kerület Tömbrehabilitáció és városmegújítási akció II. díja
Magyar Urbanisztikai Társaság különdíja

2016. FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton „Master Plan” (Településfejlesztés) kategóriában a zsűri a verseny egyik nagydíját adományozta
Ferencvárosnak