»Közérdekű adatok

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Név

Beosztás

Illetmény

Végkielégítés összege

Felmondási idő

Vörös Attila

vezérigazgató

1 190 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

Dr. Martos Dániel vezérigazgató- helyettes

860 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Vörös Attila elnök 210 000 Ft/hó
Dr. Martos Dániel
tag 150 000 Ft/hó
Buzgóné Horváth Eszter tag 150 000 Ft/hó
Hidasi Gábor
tag 150 000 Ft/hó
Kovács Gergely tag 150 000 Ft/hó

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Dr. Sáska Zoltán Attila
elnök 165 000 Ft/hó
Homa Barbara
tag 115 000 Ft/hó
Jáki Szilvia tag 115 000 Ft/hó
dr. Pethő Sarolta
tag 115 000 Ft/hó
Rátkai Balázs
tag 115 000 Ft/hó
Sajóné Fabók Éva
tag 115 000 Ft/hó

 

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

 2017. év összesen ezer Ft
Bérköltség (munkavállalók) 248 192
Személyi jellegű egyéb kifizetés (minden) 28 042
Bérjárulékok (minden) 71 953
Személyi jellegű ráfordítások összesen 348 187

 

ezer Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2017. évi tiszteletdíja összesen: 18 600
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2017. évi összesen)
14 118