»Közérdekű adatok

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Név

Beosztás

Illetmény

Végkielégítés összege

Felmondási idő

Vörös Attila

vezérigazgató

970 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

Dr. Martos Dániel vezérigazgató- helyettes

800 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Vörös Attila elnök 210 000 Ft/hó
Dr. Martos Dániel
tag 150 000 Ft/hó
Buzgóné Horváth Eszter tag 150 000 Ft/hó
Hidasi Gábor
tag 150 000 Ft/hó
Kovács Gergely tag 150 000 Ft/hó

 

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Dr. Sáska Zoltán Attila
elnök 165 000 Ft/hó
Homa Barbara
tag 115 000 Ft/hó
Jáki Szilvia tag 115 000 Ft/hó
dr. Pethő Sarolta
tag 115 000 Ft/hó
Rátkai Balázs
tag 115 000 Ft/hó
Sajóné Fabók Éva
tag 115 000 Ft/hó

 

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

 2016. év I – III. negyedév összesen ezer Ft
Bérköltség (munkavállalók) 184 292
Személyi jellegű egyéb kifizetés (minden) 18 226
Bérjárulékok (minden) 60 035
Személyi jellegű ráfordítások összesen 262 553

 

ezer Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2016. év I – III negyedéves tiszteletdíja összesen: 12 950
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2016. I – III negyedévben összesen)
11 001