A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Név

Beosztás

Illetmény

Végkielégítés összege

Felmondási idő

Pataki Márton

vezérigazgató

1 190 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Pataki Márton elnök 210 000 Ft/hó
Bubori Zsolt tag 150 000 Ft/hó
Klézli Cintia tag 150 000 Ft/hó
Hidasi Gábor tag 150 000 Ft/hó
Németh Zoltán Lajos  tag 150 000 Ft/hó

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Polyák Béla
elnök 165 000 Ft/hó
Dauner Kristóf
tag 115 000 Ft/hó
Olajkövi János tag 115 000 Ft/hó
Szabó-Sándor Anikó tag 115 000 Ft/hó
Csepregi Dávid
tag 115 000 Ft/hó
Balogh Pál
tag 115 000 Ft/hó

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

sERPa bérprogram alapján 2020. év összesen  ezer Ft
Bérköltség (munkavállalók) 486 994
Személyi jellegű egyéb kifizetés (minden) 43 238
Bérjárulékok (minden) 90 190
Személyi jellegű ráfordítások összesen 620 422
ezer Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2020. évi tiszteletdíja összesen: 16 660
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2020. évi összesen)
32 416