A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Név

Beosztás

Illetmény (br.)

Végkielégítés összege

Felmondási idő

Pataki Márton Dániel

vezérigazgató

1.315.000.- Ft br.

Mt. szerinti

Mt. szerinti

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Pataki Márton Dániel elnök 277.000.- Ft br.
Bubori Zsolt tag 195.000.- Ft br.
dr. Pethő Sarolta tag 195.000.- Ft br.
Hidasi Gábor tag 195.000.- Ft br.
Németh Zoltán Lajos  tag 195.000.- Ft br.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
dr. Molnár Gergely Péter
elnök 217.500.- Ft br.
Dauner Kristóf
tag 150.000.- Ft br.
Olajkövi János tag 150.000.- Ft br.
Szabó-Sándor Anikó tag 150.000.- Ft br.
Csepregi Dávid
tag 150.000.- Ft br.
dr. Balogh Pál
tag 150.000.- Ft br.

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

sERPa bérprogram alapján 2022. év összesen ezer Ft
2022.évi bérköltség 562 967e Ft
2022.évi szem. jellegű egyéb kifizetés 32 984e Ft
2022.évi bérjárulékok 72 761e Ft
Szem. jellegű ráfordítás összesen 668 712e Ft
ezer Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2022. évi tiszteletdíja összesen: 22 144e Ft
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2021. évi összesen)
24 310e Ft