A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Név

Beosztás

Illetmény (br.)

Végkielégítés összege

Felmondási idő

Pataki Márton Dániel

vezérigazgató

1 190 000,-Ft/hó

Mt. szerinti

Mt. szerinti

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
Pataki Márton Dániel elnök 210 000 Ft/hó
Bubori Zsolt tag 150 000 Ft/hó
dr. Pethő Sarolta tag 150 000 Ft/hó
Hidasi Gábor tag 150 000 Ft/hó
Németh Zoltán Lajos  tag 150 000 Ft/hó

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai

Név Tisztség Tiszteletdíj
dr. Molnár Gergely Péter
elnök 165 000 Ft/hó
Dauner Kristóf
tag 115 000 Ft/hó
Olajkövi János tag 115 000 Ft/hó
Szabó-Sándor Anikó tag 115 000 Ft/hó
Csepregi Dávid
tag 115 000 Ft/hó
dr. Balogh Pál
tag 115 000 Ft/hó

2011. évi CXII. tv. szerinti adatszolgáltatás

sERPa bérprogram alapján 2020. év összesen ezer Ft
2021.évi bérköltség 494 229e Ft
2021.évi szem. jellegű egyéb kifizetés 30 749e Ft
2021.évi bérjárulékok 78 854e Ft
Szem. jellegű ráfordítás összesen 603 832e Ft
ezer Ft
A FEV IX. Zrt. Tisztségviselőinek (IG, FB) 2021. évi tiszteletdíja összesen: 18 600e Ft
Tisztségviselőknek kifizetett személyi jellegű juttatása nincs
A FEV IX. Zrt. valamennyi munkavállalója részére egységes elven biztosított juttatásai a személyi jellegű egyéb kifizetésekből:
(Cafetéria, étkezési hozzájárulás, magánnyugdíjpénztár, egészségpénztár, SZÉP kártya
egyéb személyi jellegű és béren kívüli juttatások 2021. évi összesen)
18 707e Ft