Általános közzétételi lista – Szervezeti, személyzeti adatok

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Az adatokat az alábbiakban részletesen megtalálhatja.

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

Székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2.
Telefon: +36 1 210 9258, +36 1 210 9259
E-mail: titkarsag@fevix.hu
Honlap: www.fevix.hu

Ügyfélszolgálatok:

Parkolás:
Telefon: + 36 1 9 200 310
E-mail: ugyfelszolgalat@ferencvarosiparkolas.hu

Személyes ügyintézés: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/a.

Bérleményüzemeltetés:
Telefon:
Lakbér és Díjbeszedési csoport:
08:00 – 16:00: +36 1 217 0836
Műszaki hibabejelentés:
00:00 – 24:00: +36 80 205 189, +36 30 484 7223
Műszaki hibabejelentés hétköznapokon, munkaidőben 08:00 – 16:00: +36 1 215 5035
E-mail: ugyfelszolgalat@fevix.hu ; hallertitkarsag@fevix.hu
Személyes ügyintézés: 1096 Budapest, Haller utca 54.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezetegységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezérigazgató: Pataki Márton Dániel
Vagyonkezelési vezérigazgató-helyettes: Pápa Levente
Gazdasági igazgató: Szodorai Enikő
Parkolási igazgató: Borbély László
Városfejlesztési igazgató: Jordán Péter
+36 1 210 9258; +36 1 210 9259
titkarsag@fevix.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálatok:
Parkolás:
Telefon:+ 36 1 9 200 310 ügyfélfogadási időben
E-mail: ugyfelszolgalat@ferencvarosiparkolas.hu
Személyes ügyintézés: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/a.
Személyes ügyfélfogadás

Hétfő: 09:00 – 17:00
Kedd: 09:00 – 17:00
Szerda: 09:00 – 18:00
Csütörtök: 09:00 – 17:00
Péntek: 09:00 – 16:00

Bérleményüzemeltetés:
Telefon:
Lakbér és Díjbeszedési csoport 08:00 – 16:00: +36 1 217 0836
Műszaki hibabejelentés 00:00 – 24:00: +36 80 205 189, +36 30 484 7223
Műszaki hibabejelentés hétköznapokon, munkaidőben 08:00 –
16:00: +36 1 215 5035
E-mail: ugyfelszolgalat@fevix.hu ; hallertitkarsag@fevix.hu

Személyes ügyintézés: 1096 Budapest, Haller utca 54.
Személyes ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 – 16:00
Szerda: 09:00 – 14:00
Péntek: 09:00 – 12:00

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u. 28.
Telefon: +36 1 218 4464
E-mail: tarsashaz@febkft.hu
Főtevékenység: Ingatlankezelés
Képviselő: Pápa Levente ügyvezető igazgató
Tulajdonosi részesedés mértéke: 100%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.
Telefonszám: +36 1 354 4800
Faxszám: +36 1 311 1216
Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
A budapesti és megyei Iparkamarák mellett működő Békéltető Testülete
Békéltető Testületek
Békéltető Testületek elérhetőségei

Polgári Bíróságok
Illetékességüket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.törvény 15/D.§ (3) bekezdése állapítja meg: www.birosag.hu