Városfejlesztés – Aktuális Projektek

 

Balázs Béla u. 27/b. részleges bontása, felújítása

Az épület részleges bontásának tervezésére – a 2021 júliusában kiírt beszerzési eljárás nyerteseként – a Dinamo Építészcsoport Kft. készítette el a bontási tervet.
A részleges bontás kivitelezése 2022 májusában megtörtént. A Társaságunk elkészíttetett egy koncepciótervet az épület felújítására, amelyet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a 2022. október 11-i ülésén hagyott jóvá. A tervező kiválasztására szolgáló beszerzési eljárás 2022. december 15-én indult el. A nyertes ajánlattevő az INTRAMUROS Kft. lett, akivel a szerződéskötés 2023. február 14-én megtörtént. A végleges településképi és vázlatterveket a Tervező benyújtotta 2023. április 14-én. Tervező az építési engedély iránti kérelmet 2023. június 13-án adta be a Hatósághoz. Az építési engedély 2023. július 3-án véglegessé vált. A tervező 2023.11.06.-án leszállította a végleges kiviteli terveket, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

Balázs Béla u. 27/b. kivitelezési tervei