Cégünkről – A Társaság története

 

A Társaság története

A Társaság 1992. február 21-én alakult a francia SEM-ek (Société d’Économie Mixte = vegyes gazdasági társaság) mintájára (Magyarországon elsőként Ferencvárosban) SEM IX. Városfejlesztő Rt. (SA d’amenagement urbain SEM IX.) néven. Tulajdonosai a kerületi önkormányzat (51%), az OTP (24,5%) és a francia Caisse des Depots et Consignations (CDC) (24,5%) voltak. Az Alapító Okiratban rögzített legfontosabb feladata a városfejlesztési koncepciók előkészítése és irányítása volt a kerületben. A városfejlesztési akciókat a Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából és számlájára bonyolította le, koncepciója: közterületek feljavítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása, parkolási lehetőségek biztosítása, zöldterületek kiépítése volt. A Ferencvárosi Önkormányzat döntése alapján a kijelölt akcióterületen belül (Ferenc krt. – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) található üres, ill. bontással üressé tehető telkek kerültek értékesítésre a SEM IX. Zrt. által, az ebből befolyó bevételek pedig a városrendezési munkák költségeit fedezték.

A jogelőd Társaság tulajdonosi összetétele az évek folyamán több alkalommal változott, végül 2010. október 6-án a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megvásárolta az összes részvényt és immár a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. egyszemélyes tulajdonosává vált. 2010. decemberében a kerületi Képviselő-testület új vagyonkezelési modell bevezetését fogadta el, mely döntés nyomán többek között feltőkésítették a Társaságot, majd 2011-ben átvette az Önkormányzattól a kerületi közbeszerzések lebonyolítását, illetve a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadását követően a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálása is megtörtént a SEM IX. Zrt.-be. Így a Társaság által ellátott kerületi városfejlesztési feladatok kiegészültek közbeszerzési, vagyonkezelési és bérleményüzemeltetési teendőkkel.

A feladatbővülés miatt a Társaság cégneve 2012. májustól FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-re változott. 2015. májusában a Ferencvárosi Parkolási Kft. is beolvasztásra került a Társaságba, ennek keretében parkolásüzemeltetéssel bővítve a tevékenységét.

Városfejlesztési, város-rehabilitációs sikerek, elismerések:

1995. az Év lakóháza cím
1996. Magyar Urbanisztikai Társaságtól Hild érem
1997. Országos ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton 1. díj és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíja
1998. FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának I. díja
2015. FIABCI nívódíj pályázaton a IX. kerület Tömbrehabilitáció és városmegújítási akció II. díja Magyar Urbanisztikai Társaság különdíja
2016. FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton „Master Plan” (Településfejlesztés) kategóriában a zsűri a verseny egyik nagydíját adományozta Ferencvárosnak