Városfejlesztés – Régi Projektek

 

Pöttyös utca – Dési Huber utca sarkán lévő park

„Valéria tér” felújítása

Ferencváros Önkormányzata felújítja a Pöttyös utca – Dési Huber utca csomópontjának északi sarkában lévő 38236/241 hrsz-ú közterületet.
A Tinódi pékség előtti terület alapvetően találkozóhelyként, kisebb rendezvények színtereként, a pékség számára teraszként működne úgy, hogy a szombati kistermelői piac továbbra is üzemelne.

A tér úgy újul meg, hogy a parkban található József Attila emléktábla és környezete megmaradna. A pékség előtt a parkolás megszűnik, kivételt képezne ez alól a szombati piac áruszállítása.

2022. június 23-án a Valéria téren egy kisebb lakossági fórum került megrendezésre. A fórum tapasztalatai alapján a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. július 12-i üléseiken döntött arról, hogy a koncepcióterv-változatok közül melyiket támogatja. Ezt követően sor került a szerződés alapján opcionális kiviteli tervek megrendelésére, amelyeket követően a tervező a végleges kiviteli terveket leszállította 2022. őszén. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2022. december 22-én elindult, az ajánlattételi határidő 2023. január 30. volt. Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a VIANOVA 87 Zrt. lett, a szerződéskötés 2023. április 25-én megtörtént. A felújított tér átadása 2023. szeptember elején megtörtént.

 

Valéria tér látványtervei