Városfejlesztés – Régi Projektek

 

József Attila Terv I. ütem

Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem

A „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem”, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 kódszámú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2013. január 24-én került sor. A Kormány határozatban a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013-as Akcióterv részeként, 2.810.068.607,- Ft elszámolható közkiadással, 100%-os támogatási aránnyal nevesítésre került a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” (továbbiakban: JAT) részletes projektjavaslat.

A projekt megvalósításának időszaka: 2013.01.24. – 2015.12.31.

A kedvezményezett Ferencvárosi Önkormányzat a JAT kiemelt projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátásával 2013. január 31-én kötött megállapodásban bízta meg a FEV IX. Zrt-t.

Projekt bemutatása:

A Középső-Ferencváros közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrésze az 1990-es évek elején a főváros egyik legrosszabb fizikai állapotú területe volt, kritikus társadalmi lecsúszási folyamatok jellemezték. Az 1992-ben a magántőke bevonásával megindult városmegújítási akció pillérei: önkormányzati lakóházak felújítása, társasházak felújításának pályázati támogatása, közterületek megújítása, új épületek létesítése. Ferencváros legnagyobb kiterjedésű, egyik legrosszabb állapotú területe, a Gát utca menti hét tömb, a JAT térsége volt. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasza. Ezen az akcióterületen az önkormányzat komplex városmegújítást kívánt megvalósítani a FEV IX. Zrt. közreműködésével.

Gát utca rehabilitációja:

A Gát utca korszerűsítése, felújítása során a járda és az útpálya felbontására, majd új pályaszerkezettel, faltól-falig térkő burkolattal történő átépítésére került sor a Thaly Kálmán és Márton utca közötti szakaszon. Az egyirányú forgalmi sáv mellett növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolást és szélesebb járdákat terveztek. Az útépítés korszerűsítése jelentősebb közmű-beavatkozást nem vont maga után. A közművek közül a csapadékvíz-elvezetés rendszere igényelt módosítást. Az utca vízelvezetését víznyelőkkel biztosították. Az utca rekonstrukciójának része volt a közvilágítás korszerűsítése, a légkábelek földbe helyezése, valamint a térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

József Attila Emlékhely kialakítása:

A Gát u. 3. József Attila szülőháza. Itt található a róla elnevezett Emlékhely, amely felújításra, bővítésre szorult. A beavatkozás eredményeként megnövekedett a látogató tér. Tágasabb, jobban felszerelt épületrész biztosítja az emlékhely működését, kulturális rendezvények megtartását.

Ferencvárosi Szociális – Közösségi Központ (továbbiakban: FSZKK) és Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda (továbbiakban: MEPSZI):

A Lenhossék utca 7-9. földszintjén került elhelyezésre az FSZKK, a MEPSZI pedig a Gát u. 25. sz. alatt, melyek így a célterület közvetlen fizikai környezetében kaptak helyet.

Önkormányzati lakóépületek felújítása:

A Projekt keretében a Gát utca 3-5., Gát utca 20., valamint a Lenhossék u. 7-9. számú épületek komplex megújítására kerül sor. Ez magába foglalta a külső homlokzatok, nyílászárók, a tetők, porotherm hőszigetelt falazatok, valamint az új épületrészeknél a lépcsőházak és a függőfolyosók felújítását. Sor került hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, gépészeti rekonstrukcióra, egészséges szellőzés kialakítására a lakások komfortosítása és az energiahatékonyság javítása érdekében. Az akadálymentesítést az épületekben kialakított közintézményeknél az OTÉK szerinti átalakítás biztosította. A Gát utca 3-5.-ben és a Lenhossék utca 7-9.-ben korlátlift került kiépítésre. A Gát utca 20.-ban, és Lenhossék utca 7-9.-ben az emeletráépítés miatt korszerű liftek biztosítják a lakók kényelmét. A lakások összkomfortosítása érdekében új, korszerű alaprajzú lakások kialakítására került sor. Az alapterület megnövelése – a korábbi komfort nélküli, félkomfortos állapothoz képest – lehetővé tette a megfelelő méretű és felszereltségű konyha, és a szükséges mellékhelyiségek kialakítását. Belső zöldterületek kerültek kialakításra, ennek érdekében bizonyos épületrészek elbontására is sor került.

134 elavult bérlakás helyett 106 új szociális bérlakás került kialakításra.

A JAT program keretében megvalósuló fejlesztéseket az EU pályázat előírása értelmében ún. „Soft” tevékenységekkel kötelező rendszerbe foglalni, kiegészíteni.

Soft /Humánfejlesztési/ programok bemutatása:

A Soft program egy sokrétű, szociális szolgáltatásokat magába foglaló program, melynek keretében kialakításra kerül a célterületen az FSZKK és a MEPSZI. A Lenhossék u. 7-9. sz. alatti irodába a FESZGYI vezetősége és dolgozói 2016. júliusában költözhettek át. A Soft program tartalmazta továbbá az akcióterületen lévő oktatási intézményeket érintő fejlesztéseket, az ott tanuló diákok felzárkóztatását, tehetséggondozását, valamint egyéb szociális, kulturális és közösségfejlesztő szolgáltatásokat (idősügy, drogprevenció, egészségügy, ifjúságügy, versfesztivál, rendszeres edzések, nyári bajnokságok stb.).

Bővebben a projekt megvalósításának részleteiről az alábbi linken olvashatnak:

http://jozsefattilaterv.hu/